Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Văn bản

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
9320/TB-SYT 08/11/2021 THÔNG BÁO Về cấp độ dịch của tỉnh Đồng Nai đến ngày 04/11/2021 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐBYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Tải về​​ 
9379/KH-SYT 08/11/2021 Kế hoạch phân bổ, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 21 năm 2021 (đợt 54 và 60 của Bộ Y tế) Tải về​​ 
6045/TB-KCNĐN 05/11/2021 Đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày của Công ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt Nam Tải về​​ 
6046/TB-KCNĐN 05/11/2021 đăng ký thực hiện đồng thời phương án 03 tại chỗ và cho người lao động đi, về hàng ngày của Công ty TNHH Younchang GST - Chi nhánh Đồng Nai (KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) Tải về​​ 
4740/KCNĐN 04/11/2021 nhắc tạo mã QR địa điểm và yêu cầu người lao động sử dụng PC-COVID khai báo y tế Tải về​​ 
6042/TB-KCNĐN 04/11/2021 Đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày của Công ty TNHH Yang Ching Enterprise (Việt Nam) Tải về​​ 
6041/TB-KCNĐN 04/11/2021 Đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Velmar Tải về​​ 
6043/TB-KCNĐN 04/11/2021 đăng ký thực hiện phương án tổ chức cho người lao động thực hiện 03 tại chỗ của Công ty TNHH Việt Nam Hilong Tech Tải về​​ 
4759/KCNĐN 04/11/2021 chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP Tải về​​ 
4761/KCNĐN 04/11/2021 tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp  
Trang: 1​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ [14]​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 28​​ 29​​ 30​​ 31​​ 32​​ 33​​ 34​​ 35​​ 36​​ 37​​ 38​​ 39​​ 40​​ 41​​ 42​​ 43​​ 44​​ 45​​ 46​​ 47​​ 48​​ 49​​ 50​​ 51​​ 52​​ 53​​ 54​​ 55​​ 56​​ 57​​ 58​​ 59​​ 60​​ 61​​ 62​​ 63​​ 64​​ 65​​ 66​​ 67​​ 68​​ 69​​ 70​​ 71​​ 72​​ 73​​ 74​​ 75​​ 76​​ 77​​ 78​​ 79​​ 80​​ 81​​ 82​​ 83​​ 84​​ 85​​ 86​​ 87​​ 88​​ 89​​ 90​​ 91​​ 92​​ 93​​ 94​​ 95​​ 96​​ 97​​ 98​​ 99​​ 100​​ 101​​ 102​​ 103​​ 104​​ 105​​ 106​​ 107​​ 108​​ 109​​ 110​​ 111​​ 112​​ 113​​ 114​​ 115​​ 116​​ 117​​ 118​​ 119​​ 120​​ 121​​ 122​​ 123​​ 124​​ 125​​ 126​​ 127​​ 128​​ 129​​ 130​​ 131​​ 132​​ 133​​ 134​​ 135​​ 136​​ 137​​ 138​​ 139​​ 140​​ 141​​ 142​​ 143​​ 144​​ 145​​ 146​​ 147​​ 148​​ 149​​ 150​​ 151​​ 152​​ 153​​ 154​​ 155​​ 156​​ 157​​ 158​​ 159​​ 160​​ 161​​ 162​​ 163​​ 164​​ 165​​ 166​​ 167​​ 168​​ 169​​ 170​​ 171​​ 172​​ 173​​ 174​​ 175​​ 176​​ 177​​ 178​​ 179​​ 180​​ 181​​ 182​​ 183​​ 184​​ 185​​ 186​​ 187​​ 188​​ 189​​ 190​​ 191​​ 192​​ 193​​ 194​​ 195​​ 196​​ 197​​ 198​​ 199​​ 200​​ 201​​ 202​​ 203​​ 204​​ 205​​ 206​​ 207​​ 208​​ 209​​ 210​​ 211​​ 212​​ 213​​ 214​​ 215​​ 216​​ 217​​ 218​​ 219​​ 220​​ 221​​ 222​​ 223​​ 224​​ 225​​ 226​​ 227​​ 228​​ 229​​ 230​​ 231​​ 232​​ 233​​ 234​​ 235​​ 236​​ 237​​ 238​​ 239​​ 240​​ 241​​ 242​​ 243​​ 244​​ 245​​ 246​​ 247​​ 248​​ 249​​ 250​​ 251​​ 252​​ 253​​ 254​​ 255​​ 256​​ 257​​ 258​​ 259​​ 260​​ 261​​ 262​​ 263​​ 264​​ 265​​ 266​​ 267​​ 268​​ 269​​ 270​​ 271​​ 272​​ 273​​ 274​​ 275​​ 276​​ 277​​ 278​​ 279​​ 280​​ 281​​ 282​​ 283​​ 
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai